BRIDGEpreklady z/do anglického jazyka

Referencie

AdvokÁtske kancelÁrie
 • White & Case s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Squire Sanders s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Šiška & Partners s. r. o.
 • DEDÁK & Partners, s.r.o.
PrekladateĽskÉ agentÚry
 • LEXIKA s.r.o.
 • Translata, spol. s r.o.
 • Agentúra VKM, s.r.o.
 • Agentúra AC, s.r.o.