BRIDGEpreklady z/do anglického jazyka

Ceny

Ceny je možné upraviť na základe dohody so zadávateľom.
Nie som platiteľom DPH.

ÚradnÝ preklad

Štátne orgány (zákon č. 382/2004 Z. z.)

19,92 € / normostrana

Fyzické a právnické osoby
Úradný preklad (1-3 dni)
Expresný preklad (1-3 hodiny)


13 - 19 € / normostrana
+ 50 %

(1 normostrana = 1800 znakov)

Zľavy na preklady štandardných dokumentov (rodný list, sobášny list, diplom, vysvedčenie, apostille)

 

BEŽNÝ preklad

Bežný preklad (1-3 dni)
Expresný preklad (1-3 hodiny)

10 - 15 € / normostrana
+ 50 %