BRIDGEpreklady z/do anglického jazyka

Kvalifikácia a prax

KVALIFIKÁCIA
  • Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške z jazyka anglického
  • Menovací dekrét
  • Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky prekladateľa v odbore anglický jazyk
  • Osvedčenie o absolvovaní odborného minima pre prekladateľov
  • Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného seminára odborného prekladu na tému: Preklad písomností prokuratúr
  • Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného seminára odborného prekladu na tému: Preklad písomností policajných orgánov
  • ILEC Certifikát (British Council)
  • Diplom (Vysoká škola ekonomická v Bratislave)

Uvedené doklady predložím na požiadanie.

PRAX
  • 20-ročná prax
  • Preklady písomností pre súdy, štátne úrady, agentúry, fyzické a právnické osoby